Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od 06:00 do 16:00.

Od lat przedszkole ma profil artystyczny, gdyż umożliwia swoim wychowankom rozwijanie zainteresowań: muzycznych - realizując program autorski „Muzyka w przyrodzie”, ucząc tańców i piosenek; plastycznych – prowadząc ciekawe zajęcia plastyczne różnymi technikami; teatralnych – organizując wyjazdy do teatru, zapraszając teatry przyjezdne oraz zaspokajając chęć „zabawy w teatr” dzięki licznym uroczystościom przedszkolnym, w tym tradycyjnym już Jasełkom. Nasza placówka podejmuje szereg działań na rzecz środowiska lokalnego organizując corocznie Kiermasz Świąteczny, Kiermasz książki i zabawki używanej, Festyn Przedszkolny oraz wychodząc poza placówkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Kobiet. W edukacji wykorzystujemy również zasoby najbliższego środowiska organizując wyjścia np. do biblioteki na spotkanie z Franklinem, do Straży Pożarnej, do zakładów obsługowych oraz wycieczki np. do Chlebowej Chaty, Muzeum Kossaków, Galerii Stracha Polnego. Dbamy o zdrowie naszych wychowanków organizując zajęcia na basenie, uczestnicząc w „Igrach zimowych”, realizując program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Jedzenie na wagę zdrowia”, "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" a także zapewniając codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu na spacerze lub w dobrze zagospodarowanym ogrodzie przedszkolnym. Zaspokajając specjalne potrzeby żywieniowe naszych wychowanków dostosowujemy jadłospis do zaleceń lekarza alergologa. Dbamy także o edukację ekologiczną wychowanków wdrażając program autorski "Ekoludek - edukacja ekologiczna w przedszkolu", a dzięki realizacji programu "Bezpieczne Przedszkole" dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa. Od dwóch lat uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować, w ramach którego uczymy dzieci podstaw kodowania. Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, jedna z pań posiada kwalifikacje podyplomowe z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, jedna z nauczycielek posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych oraz jedna z pań posiada kwalifikacje z języka angielskiego. Na początku roku szkolnego nauczyciele diagnozują potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem prowadzą pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, zajęcia wyrównawcze lub korekcyjne. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.

Zajęcia dodatkowe:

Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego oraz zgodnie z wolą rodziców z religii katolickiej lub ewangelickiej.


Mamy nowe  i piękne łazienki dla dzieci:


Nasze przedszkole posiada trzy  tablice interaktywne  oraz pomoce do nauki programowania.


 • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną;

                                        


 • Organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;


Spotkanie z informatykiem 

 

 

 • Organizujemy dzieciom wycieczki edukacyjne w ciekawe miejsca:

 

  

 

 

 

 

                                              


       Rozwijamy  zdolności i umiejętności dzieci organizując różne spotkania o charakterze edukacyjnym:

 • warsztatowe spotkania z nauką:

 


                    


 • zajęcia z zakresu dogoterapii: • zajęcia warsztatowe o charakterze kulinarnym, zachęcając dzieci do jedzenia zdrowych produktów:

 

 

 


    Współorganizujemy wyjazdy starszych dzieci na basen:

 

 • zapewniamy dzieciom udział w comiesięcznych przedstawieniach teatralnych, wyjazdy do teatru ( Teatr Banialuka):

            


    Nabyte w naszym przedszkolu umiejętności i zdolności artystyczne dzieci mają możliwość prezentować na wielu uroczystościach przedszkolnych m.in.:

 • Tradycyjne "Jasełka"

 

 


 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka:

 

 


 • Festyn przedszkolny:

 

 


Organizujemy dzieciom różne dodatkowe święta i uroczystości:

 • Obchody Święta Pluszowego Misia:

 


 • obchody Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka:

 


 • Wigilijki grupowe:

 


 • Bal Karnawałowy:


 • Dzień Kobiet:

 

 • Powitanie wiosny:

 

   

    Pasowanie na przedszkolaka:

 


    Odwiedziny Św. Mikołaja:

 


       Kolędowanie:

 


    Kiermasz świąteczny:


     


     Wspólnie z rodzicami w realizujemy wiele przedsięwzięć. Zapewniamy im możliwość uczestnictwa w zajęciach wspólnie z dziećmi:

 

                                                        


....a wszystko to, w celu osiągnięcia jak najlepszego rozwoju Państwa dziecka.