Grupa IV BIEDRONECZKI

           Grupa IV

      BIEDRONECZKI


  


                 


PIOSENKA

WIERSZYK


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze:

  

Konsultacje:

wtorki, środy 15.30 - 16.00

 (po wcześniejszym uzgodnieniu)