O przedszkolu

Trochę historii:

Budowę Przedszkola nr 2 rozpoczęto w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolu, których nie zaspokajało jedyne istniejące wówczas w Skoczowie Przedszkole nr 1, mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 10. Głównymi inicjatorami powstania nowej placówki przedszkolnej były komitet rodzicielski Przedszkola nr 1 i miejscowe koło Ligi Kobiet, z których to organizacji w maju1961 roku wyłonił się komitet budowy przedszkola. Komitet pozyskał sumę ponad300 tysięcy złotych, z których to udało się postawić obiekt w stanie surowym. Następnie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej udzieliło pełnej dotacji na budowę placówki. Po dwóch latach budowy, dnia 8 września 1963 roku oficjalnie otwarto nowoczesne, przestronne przedszkole im. Pawła Findera.

Pierwszym dyrektorem przedszkola została mgr Elżbieta Raszyk, która pełniła tą funkcję 18 lat. Następnie przez pięć lat (1981-1986)placówką kierowała pani Małgorzata Droździok, a od 1986 do przejścia na emeryturę w 2012 roku, dyrektorem była mgr Danuta Król. Przez 50 lat w przedszkolu pracowało kilkadziesiąt nauczycielek, z których wiele w późniejszych latach stanowiło kadrę kierowniczą nowo powstałych placówek przedszkolnych. Również kilkudziesięciu pracowników obsługi i administracji przewinęło się przez nasza placówkę. Przez te 50 lat przedszkole opuściło około 1300 absolwentów.

Czasy obecne:

Od 1.09.2012 do 28.07.2020r. roku przedszkolem kierowała mgr Bożena Szypuła, od 29 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2021r. obowiązki dyrektora placówki pełniła mgr Karina Wantulok, która od 1 września 2021r. objęła stanowisko dyrektora. Kadrę pedagogiczną stanowi 6 wykwalifikowanych nauczycielek. Wszystkie panie posiadają tytuł magistra, 4 to nauczyciele dyplomowani, 2 nauczycieli kontraktowych.   Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudnionych jest 10 pracowników administracyjno-obsługowych. Do przedszkola uczęszcza corocznie setka dzieci.

Nasze przedszkole znajduje się w centrum osiedla mieszkaniowego, otoczone jest blokami i pięknymi, starymi drzewami. Placówka dysponuje czterema dużymi, słonecznymi salami zajęć, holem służącym do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, szatnią, trzema gabinetami: dyrektora, nauczycielskim oraz administracyjnym, a także odpowiednim zapleczem kuchennym i magazynami. Przedszkole posiada duży ogród, podzielony na 4 sektory, dla danej grupy wiekowej, wyposażony w urządzenia ogrodowe, sprzęt do zabaw i gier terenowych oraz piaskownice.

    Ubezpieczenie dzieci Inter Risk

        /attached/file/20201020/20201020085814_79669.pdf

        /attached/file/20201020/20201020085501_40729.pdf